ViltlagetVegårshei komm.FylkesmannenForskningSkjemaInteresserLesernes siderLinker og søk
 
  Vedtekter Vegårshei Viltlag
Viktige spørsmål
Referat jaktledermøtet 19 09 07
Bestandsplan elg 2006-2008
Tildelt elgkvote 2006-2008
Alder elgtenner 2006
Alder elgtenner 2006 alle data
Korleis behandla elgtenner
Diagram alder mot vekt 2006
Diagram taggar mot vekt 2006
Bestandsplan hjort 2006-2008
Jaktlag på Vegårshei
Styret Vegårshei viltlag
Elgtenner 2007
Elgtenner 2007 alle data
Arkiv Viltlaget
Årsmelding Vegårshei Viltlag 2007
Innkalling årsmøtet Vegårshei Viltlag 2008
Ny bestandsplan elg
Referat og regnskap

Til startsida

    Her er andre saker frå Vegårshei Viltlag.

Det du ikkje finn her står nok under "Jaktinformasjon frå Vegårshei kommune" eller er lagt i "Arkiv Viltlaget" eventuelt i "Arkiv Vegårshei kommune". Dokument vil verta lagt i arkivet etter ca eit år.

NB! e-postkontakt

Vegårshei Viltlag prøver å senda viktig informasjon elektronisk til alle jegrar på Vegårshei.
For at Vegårshei Viltlag skal komma greiare ut til medlemmene elektronisk ber me derfor om at kvart jaktlag får ein epost-kontakt. Det er tanken at denne personen tek ansvar for å ha e-postadressa til alle i jaktlaget og senda vidare informasjon som kjem frå Vegårshei Viltlag til alle medlemmene i sitt jaktlag. Jaktleiar er kanskje den mest naturlege personen, men datakunnskapar, interesse og moglegheit for å komma på nettet varierar. Det ikkje noko i vegen for at nokon annan i laget tek ansvaret. Det viktige er at ein person i jaktlaget har oppgåva. Ber om at jaktlaga tek kontakt og gir beskjed om kven kontaktpersonen er.

Eg ber med dette om at jaktlaga gir beskjed til meg om kven som vert epost-kontakt. 
mvh Endre

Link til innkalling til årsmøtet 2008
Link til Årsmelding 2007

Link til regnskap 2007
NB Pass på å få tatt med skjema for felt bevertil møtet!!
Link til skjemaet. eller prøv dette skjemaet

 

Klikk i linkane til venstre for å lesa dokumenta

Send oss andre saker du vil ha med på denne sida.(klikk her)

Til startsida

 

Du kan også søke på web-området, her:

 

Støtt våre sponsorer:

(Klikk på annonsen for mer informasjon!)

Færsnes kjøper vilt og fisk

 

 

 

 

 

                                    

Redaktør:                                    Teknisk ansvarleg:

Endre Røynstrand                          Niels Garmann-Johnsen

                                   Kontakt oss