ViltlagetVegårshei komm.FylkesmannenForskningSkjemaInteresserLesernes siderLinker og søk
 
  Bestandsvurdering elgstamme
Sett radiomerka elg
Sett taggar elg
Rapporteringsskjema felte rådyr
Rapporteringsskjema felte bever
Avtale ettersøkshund
Kommentarar sett elg skjema
Registrering ettersøkshund

Til startsida

    Skjema-sida.

Svært viktig! Frå og med 2009 skal ein del av skjemaa sendast inn elektronisk. Det gjeld "felte bever", felte rådyr", "felt hjort", bestandsvurdering elg" og "sett taggar". Elektronisk skjema vert tilsend e-postkontakt før fristen. Dersom ein treng eit skjema for å kladda under jakta kan ein framleis skriva dei ut frå denne sida.

Dei forskjellege skjema ligg som linkar på denne sida. Med å trykka på linken lengre nede på sida vil skjemaet opna seg i eit nytt vindauga. Du kan så bruka "skriv ut" funksjonen for å skriva skjemaet ut på eit ark. Skjemaet må så fyllast ut og sendast inn. Førebels kan skjemaet ikkje fyllast ut og sendast elektronisk. Dersom du får spørsmål om du skal "åpne" eller "lagre" velg du "åpne".

Skjemaet kjem best fram dersom du opnar det  i det programmet det er laga i. Dvs Word, Excel eller Adobe Reader.  Link til dette ligg i i høgre kolonna. Dersom du manglar dei programma som skjemaa treng, kan du klikka på samme skjema i venstre kolonna. og skjemaet kjem så fram i nettlesaren. Du kan så skriva ut sida. Merk at skjemaet "Sett elg" ikkje ligg der. Til dette skjemaet treng du Adobe Reader

Sett elg skjemaet krev at du har: Adobe Reader på PCen din. 
Kan lastast ned her. (klikk her)

Sett elg skjema (klikk her)                                              

Skjema i nettlesaren Skjema i program

Radiomerka elg 2008(klikk her)

Sett taggar (klikk her) 

Bestandsvurdering elg (klikk her)

 


Radiomerka elg 2008(klikk her)

Sett taggar (klikk her)

Bestandsvurdering elg (klikk her)

 

Felte rådyr (klikk her)

Felte bever (klikk her)

 

Felte rådyr (klikk her) 

Felte bever (klikk her)  

 

Skjema avtale om ettersøkshund    

Skjemaet i pdf-(Adobe Reader)format

Kommentarar til utfylling av sett elg skjemaet frå Helge Sines

Skjema ang elgjakt skal sendast inn innan         5. november
Skjema ang rådyrjakt skal sendast inn innan     3. januar
Skjema ang beverjakt skal  sendast inn innan    3. mai
 

Adresse:
Vegårshei Viltlag
c/o Bjørn Saga
4985 Vegårshei

Registreringsskjema for ettersøkshund i eige jaktlag

Registreringsskjema for ettersøkshund

Ettersøksavtale for tilgang på godkjend ettersøkshund under jakt på elg, hjort og rådyr

 

Send oss andre skjema du vil ha her. (Klikk her)

Til startsida

     

 

Du kan også søke på web-området, her:

 

Støtt våre sponsorer:

(Klikk på annonsen for mer informasjon!)

Færsnes kjøper vilt og fisk

 

 

 

 

                                    

Redaktør:                                    Teknisk ansvarleg:

Endre Røynstrand                          Niels Garmann-Johnsen

                                   Kontakt oss