Til startsida

Startside
Opp

Færsnes Gjestegård kjøper storvilt, småvilt og fisk i 2007/2008 på desse vilkåra:

Elg og hjort:

Viltet må være levert til godkjent slakteri med innmat slik at det fyller vilkåra for veterinærkontroll. Kontakt slakteriet, veterinær eller mattilsynet dersom de er i tvil om reglane.

Pris kr 65,00 per kilo slaktevekt -5%.


Alt småvilt:

Småvilt kan leverast direkte til Færsnes Gjestegård etter avtale.
Viltet må være ferdig slakta og ikkje vomskote. Skyteskader skal skjærast bort.

Pris for rådyr kr 65,00 per kilo slaktevekt -5%.

Bever kr 200,00 per stk uansett vekt.

Hare kr 50,00 per stk uansett vekt

Tiur kr 100,00 per stk uansett vekt.

Kanadagås og Orrfugl kr 50,00 per stk uansett vekt.

Grevling kr 50,00 per stk uansett vekt og resultat av godkjent trikinprøve følgje slaktet.


Fisk:

Aure, ferdig sløya og nedkjølt i is rett etter fangst kr 50,00 per kilo. Fisk som er laus i kjøtet vil bli vraka.

Tryte, kr 5,00 per stk viss over 100 gram og med rogn. Anna tryte kan mottas, men vi betaler ikkje for den.

Ål, ferdig sløya og nedkjølt i is rett etter fangst kr 50,00 per kilo.

Gjedde ferdig sløya og nedkjølt i is rett etter fangst kr 30,00 per kilo.

Sik ferdig sløya og nedkjølt i is rett etter fangst kr 50,00 per kilo.Med vennlig hilsen – With greetings – Mit freundlichen Grüssen

Stian Mo Færsnes


Færsnes AS

N - 4985 VEGÅRSHEI

Phone + 47 37 16 93 33

Fax + 47 37 16 90 25

post@faersnes.no

www.faersnes.no

www.dvgl.no

www.handplukket.no