ViltlagetVegårshei komm.FylkesmannenForskningSkjemaInteresserLesernes siderLinker og søk
 
  brev_om_gaupebaas_2008
Kvotejakt gaupe 2008

Test av Google Site

Vegårshei JFF

Vegårshe Skytterlag

Google  søk

Yr.no værsøk

Norgesglasset kartsøk

Kart Vegårshei

Kartsøk Gule sider

Telefonsøk 1881

Norge i bilder

Vegsøk

Viltforvaltning.no

Hjorteviltet.no

 

 

 

Her er informasjon frå Fylkesmannen i Aust-Agder:
Veterinærinstituttet har laget en egen side med informasjon om flått og hjortelusflue.  www.flattogflue.no
Særlig hjortelusflua ser ut til å spre seg og har kommet vest for Oslofjorden.  Det er påvist tilfeller i Vestfold og Telemark.  Det er vel bare et tidsspørsmål før vi også oppdager den her i vårt fylke.
Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet er svært interessert i å få mer kjennskap til utbredelse og mengder av disse parasittene på hjortevilt, elg, hjort og rådyr.  De oppfordrer derfor nå hjorteviltjegerne til å registrere sine funn av både flått og hjortelusflue.  Felt hjortevilt som ikke har hverken flått eller hjortelusflue er de også interessert i opplysninger om.
 
På siden  www.flattogflue.no  kan jegerne registrere sine funn.  Det ser ut til å være enkelt å gjøre en slik registrering og dette krever neppe mye datakunnskap.
 
Det vil være fint om dere kan videreformidle dette til jaktlag/vald/viltlag dere har e-post adresser til, slik at det også blir registreringer fra Aust-Agder.
 
 
Hilsen
Helge Lyngstad

 

Her kan du registrera deg for lisensjakt bjørn ulv etc

Brev frå Fylkesmanne i Aust-Agder om rapporten Elgforvaltning Aust-Agder 2008
Rapporten om elgjakta 2007 og elgforvaltning i Aust- Agder 2008.

Anbefalingar frå Fellesmøtet ang elgforvaltning
Elgforedraget frå Fellesmøtet
Foredrag om elgjakt, avl og slaktevekter. Plansjar laga av Mauland 

Gaupejakt på Agder 2008

Hei
Vedlagt følger informasjon om kvotejakt gaupe 2008.  Regional Rovviltnemnd har fastsatt kvote for hele regionen, 22 dyr.  For jaktområde 1, som omfatter hele Aust-Agder og Fyresdal, Nissedal, Drangedal og Kragerø kommuner i Telemark er kvoten fastsatt til 4 dyr.
Dere finner mer informasjon i de vedlagte skrivene.  Kartet viser inndeling av jaktområder i regionen.
Vi monterer en automatisk telefonsvarer på nr. 37 01 74 78, der jegerne må ringe før de går på jakt for å holde seg orientert om kvote og avskyting.  Straks ei gaupe er felt, skal det gis melding på tlf nr: 95 13 46 21
Vi ber kommunene og organisasjonene kunngjøre/formidle informasjonen på en hensiktsmessig måte. Fylkesmannen setter inn kort kunngjøring i fylkets aviser og legger informasjonen ut på våre nettsider  www.fmaa.no  .

Her er informasjon om gaupebås og jakt med det                     Vedtak om kvotejakt på gaupe 2008.

 Hilsen

 Helge Lyngstad

Introduksjon til Elgrapport:
Fylkesmennene i de to Agderfylkene har i flere år hatt avtale med AT Skog om å lage Elgrapport.  De samler inn data fra årets elgjakt, felt elg med vekter og sett elg, og lager årlige rapporter om bestandsutviklinga og gir anbefalinger for videre forvaltning.  For hvert fylke koster disse rapportene årlig ca 100.000 kr.  Dette finansieres av regionale viltfondsmidler.  Rapporten blir laget i mars måned, slik at resultatene kan brukes lokalt ved utarbeidelse av nye bestandsplaner.  I tillegg til at rapporten legges ut på vår hjemmeside, blir den også trykket og fordelt til bl.a. kommuner, viltlag og lokale jeger- og fiskerforeninger.  I de seinere årene er det gjennomført mange beiteregistreringer. Resultater fra disse er også tatt med i rapportene, som gir et omfattende beslutningsgrunnlag for videre forvaltning.  I 2007 laget vi en brosjyre om elgforvaltningen i Agderfylkene på grunnlag av hovedrapportene.

Elgforvaltninga i Agder 2007
Elgrapport frå Aust-Agder 2007

Link til Fylkesmanne i Aust-Agder Viltforvaltning

Sjøfugljakt i Aust-Agder

Link til Fylkesmannens side om lisensjakt på ulv 2007 - 2008

Lisensjakt på ulv 2007 -2008
Link for å registrera seg for lisensjakt på ulv

Link til fylkesmannen si rovviltforvaltnings-side. Her er informasjon om kvotejakt og div

Bokmerk siden

Støtt våre sponsorer:

(Klikk på annonsen for mer informasjon!)


Færsnes kjøper vilt og fisk

 

Her kan du få din logo med
link til di heimside samstundes
som du støttar heimesida
til Vegårshei Viltlag.
Er ikkje det eit godt tilbod?

Kontakt oss

 


 

 

 

 

                                    

Redaktør:                                    Teknisk ansvarleg:

Endre Røynstrand                          Niels Garmann-Johnsen

                                   Kontakt oss