Til startsida

Startside
Opp
Arkiv siste nytt

 

Siste Nytt!
Her er ein oversikt med dato over nye ting som er lagt inn på Viltlaget si heimeside. Det er også anført kor dokumentet/informasjonen ligg og ein kan bruka det som står her som link til informasjonen. Det nyaste står øverst.
Linkar som du ikkje lenger finn her på sida er flytta over til sida "Arkiv Siste Nytt"

Lagt inn informasjon om årsmøtet 2009

Nytt webområde, Elgforvaltningen i Aust-Agder 2009 og Rapport om hjortevilt og trafikk 27 03 09

Lagt inn Målsettinga frå Vegårshei kommune 26 02 09

Lagt inn Referat frå møtet i Vegårshei Viltnemd 16 02 09 18 02 09

Lagt inn bilete av rådyr ved foringsautomat 09 02 09

Lagt inn informasjon frå Helge om rådyrjakta og rapporten frå Faun Naturforvaltning 070209

Lagt inn svar samt informasjon om Gaupejakt 01 02 09

Lagt inn innleg frå Torstein Moland samt diverse anna 23 01 09

Endring i strukturen 25 01 09

Endringar i struktur 22 01 09

Jobba ein heil haug med heimesida. 17 01 09

Bilete og informasjon frå tannanalysar.16 01 09

Lagt diverse frå førstesida i mappa Arkiv. Lagt inn informasjon frå Helge om Dødligheit blandt merka elg på Vegårshei. og Hjort og hjortejakt på Vegårshei. Uttesting av rapportskejma. 07 01 09.

Lagt inn bilete frå rådyrforing 01 01 09

Lagt inn tannanalysedata og kommentarar frå Helge Sines til egjakta 2008 15 12 08

Lagt inn data frå elgjakta 2008 Vegårshei 09 12 08

Ein del endringar på førstesida og lagt inn linkar til Vegårshei- JFF og -Skytterlag. Søkemotor installert. 301108

Lagt inn program for fellesmøtet 20 11 08

Retta feil 20 10 08

Påminning og skjemalinkar lagt inn på førstesida Påminning om haustmøtet med VJFF 19 10 08

Lagt inn link til Google Site for eksperimentering 18 10 08

Brev frå Helge Lyngstad om hjorteflua og nettstaden www.flattogflue.no  Lagt inn følgande linkar Kart Vegårshei Hjorteviltet.no 13 10 08

Referat frå jaktleiarmøtet i Vegårshei Viltlag 08 10 08

Informasjon frå Helge Sines om vinterforing av rådyr: bestilling av for og referat frå møte. inn 24 09 08.

Endringar på venstrekante. Ekstra skytedagar og Jauve-Nes-Rugnes Jaktlag lagt inn 22 09 08

Brev frå Helge Sines om ettersøkshund for rådyrjakt lagt inn. 15 09 08.

Her er informasjon frå Helge Sines om Jaktleiarmøtet, utvida hjortejakt og elgmerkingsprosjektet. På sida ligg det også link til rapportskjemaet. Skjemaet er lagt inn under skjema. 05 09 08

Retta "Kven er kven jakt Vegårshei". 050908

Jaktleiarmøtet 2008 vert torsdag 18 09 kl 19.00 i kommunestyresalen. Papira kjem her. 29 08 08.

Lagt inn informasjon frå Helge Sines om prasjektet Vinterforing av rådyr på sida Prosjekt vinterforing

Lagt inn blinkar og anna stoff under sida skyting 14 08 08

Lagt inn link til lisensjaktregistrering på startsida 11 08 08

Laga side om ettersøk og jaktleiarfunksjon 11 08 08

Lagt inn informasjon frå Vegårshei skyttarlag under skyting 070608

Viktig om mårhund. Ligg under forsking/rovdyr 07 06 08

Lagt inn Referat årsmøtet i Vegårshei Viltlag 2008 040608

Elgens områdebruk Vegårshei og omegn. lagt inn. Rettingar utført 22 05 08

Informasjon om epost-kontakt og saltsteinarstartsida med link derifrå 16 05 08

Laga side for Vegårshei Viltnemnd 16 05 08

Lagt inn Brev og kommentarar saltsteinar 2008 og fellingsavgift frå Helge Sines på sida Saltsteinordninga 05 05 08

Lagt inn Anbefalingar frå Fellesmøtet ang elgforvaltning, Elgforedraget frå Fellesmøtet, Foredrag om elgjakt, avl og slaktevekter. på sida Fylkesmannen 29 04 08

Bilete frå beverjakt lagt inn (Nederst på sida) 24 04 08

Lagt inn Brev frå Fylkesmanne i Aust-Agder om rapporten Elgforvaltning i Aust-Agder. 23 04 08

Lagt inn rapporten Elgforvaltning i Aust-Agder på sida  Jaktinformasjon frå Vegårshei kommune., Rydda på denne sida og lagt noko gamalt i arkiv, Rydda litt på startsida. 19 04 08

Lagt inn informasjon: Årsmelding 2007, Regnskap 2007 og Innkalling til Årsmøte 2008 07 04 08

Lagt inn direkte link til Statistisk Sentralbyrå for innsending av jegerrapport. på startsida. 04 04 08

Lagt inn vedtekter for Vegårshei Viltlag på "Vedtekter Vegårshei Viltlag" 11 03 08

Flytta eindel dokument over i "Arkiv Viltlaget" 25 02 08

Lagt inn link til "SeNorge.no" i rubrikken Værsøk på  "Søkesida" 24 02 08

Lagt inn link til Norsk Kennel Klubb og deira jakt med hund side på sida "Jakthundar" 12 02 08

Lagt inn linkar til informasjon om jakt på rovdyr på sida Rovdyr og lagt inn link til NJFF si nedlastingsside på sida Linkar og sida Organisasjonar Det er også lagt inn link til Fylkesmannen si rovviltforvaltnings-side11 02 08

Rydda i ein haug med linkar og lagt inn data og kommentarar til rådyrjakta samt lagt inn tre forskjellege skjema for ettersøkshund 2007 10 02 08

Lagt inn kommentarar frå Helge Sines ang elgjakta 2007 og særleg vekter 11/2-åringar 090208

Informasjon om gaupebås og jakt med det. 060208

Informasjon om kvotejakt på gaupe på Agder 2008. Ligg på sida "Fylkesmannen". 05 02 08

Årsmøtet i Vegårshei Viltlag  på sida "Neste møte" 05 02 08

Viktig brev til alle jaktleiarar og jegrar på Vegårshei 310108

Lagt inn innsende bilete og jaktrapport: Jakt og friluftsliv Vegårshei 22 01 08

Informasjon om møteaktivitet i Vegårshei viltlag i Papira/informasjon til/om neste møte i, eller i samarbeid med Vegårshei Viltlag: 22 01 08.

Lagt inn Oppfordring om registrering av ettersøkshund og Kven er kven når det gjeld jakt i Vegårshei kommune? 08 01 08

Lagt inn "Pressemelding Færsnes" 11 12 07

Laga side om "Jaktstoff Sverige" og "Jaktstoff  Danmark" samt side "Linkar Jakt og Fiske". Lagti inn nye søkemoglegheiter og søkeskule på "Søk" 08 12 07

Lagt til ein del arkivsider. 031207.

Det er lagt inn fleire diagram frå elgjakt og rådyrjakt både årets og over tid. Det er lagt inn link til Rovdyrportalen.no på sidene "Forskning" og "Rovdyr" 02 12 07

Lagt inn informasjon om elgjakt og rådyrjakt i år og statistikk attende. 26 11 07 og 27 11 07.

Lagt inn fleire videoar på sida "Media" og lagt inn været frå Storm på "Søkesida"  25 11 07

Laga ny side "Sport" 24 11 07

Lagt inn program for høstmøtet. Ligg på "Neste møte". 22 11 07.

Laga to nye sider: "Media" med linkar til TV, radio og videoar samt "Kvinner og jakt" med linkar til sider som omhandlar kvinner og jakt. 18 11 07

Lagt inn div informasjon samt matoppskrifter under elg, hjort, bever, rådyr, hare, søkeside. Oppretta side Skogsfugl. Rydda i Linkar. Lagd inn ekstra link på startsida.17 11 07.

Lagt inn to annonsørar på Vegårshei Viltlag si index-side, Meir informasjon "Neste møte". Fjerna skytetider. 161107

Lagt inn referat frå jaktledermøtet Vegårshei Viltlag under "Referat Jaktledermøtet 19 09 07"  03 10 07

Lagt inn siste link til lisensjakt på ulv hjå Fylkesmannen Ligg under Fylkesmannen 02 10 07

Retta skrivefeil i Kommentarar til utfylling av sett elg skjema frå Helge Sines. Ligg under Skjema 02 10 07

Lagt inn Elgjaktfolder Elgforvaltningen i Agder2007, Folder om sjøfugljakt i Aust-Agder og Fylkesmannens kommentarar til Elgrapport Aust-Agder 2007 samt lagt inn link til Fylkesmannens side om lisensjakt på ulv, Ligg under Fylkesmannen 28 09 07

Kommentarar til utfylling av sett elg skjema frå Helge Sines. Ligg under Skjema 24 09 07

Forslag til jaktleders oppgaver frå Helge Sines. Ligg under Jaktinformasjon frå Vegårshei kommune 24 09 07

Lisensjakt på ulv 2007-2008 ligg under Fylkesmannen 20 09 07

Sett elg skjema 2007 ligg under Skjema 19 09 07

Lisensjakt ulv 2007 - 2008 registrera seg  ligg under Linkar og Fylkesmannen 19 09 07

Registrering av Flått og Flue ligg under Jaktinformasjon Vegårshei kommune 19 09 07