Til startsida

Startside
Opp
Annanser

Dersom det er stoff du savnar frå Viltlaget (foring, saltstein etc) sjå under Jaktinformasjon frå Vegårshei kommune.
Skal me få ei aktiv heimeside er det viktig at du gje oss tips, sender bilete og attendemelding.

Innrapportering jaktresultat statistisk sentralbyrå (jegeravgifta)

Side for bestandsplan for elg Vegårshei 2009 - 2011
Målsettinga frå Vegårshei kommune

Informasjon om saltsteinar 2009 her

Elgens genetiske struktur

Minner om årsmøte i Vegårshei Viltlag
torsdag 7. mai kl 19.00 i kommunestyresalen.
Årsmelding og sakspapir vert send ut via epost-kontaktane i god tid. Siste frist for innmelding av saker til årsmøtet er onsdag 22. april. Saker skal meldast elektronisk eller skrifteleg til Bjørn Saga.
Side med dokumenta til årsmøtet Vegårshei Viltlag.

Side med referat styremøte Vegårshei Viltlag

 

Rådyrjakta 2008 Vegårshei med kommentarar frå Helge Sines

Innrapportering av felte bever for denne sesongen (01 10 08 - 31 04 09) vert elektronisk i starten av mai 2009. Der er derfor svært viktig at e-postadresser og namn på e-postkontakt er oppdatert.

For 2009 - 2011 skal det utarbeidast ny bestandsplan for elg.
Innspel frå Torstein Moland viser at folk engasjerar seg. Ta diskusjonar i eigne jaktlag og send innspel til Viltlaget. Me tek i mot både fellesforslag og personlege forslag.

Elgforvaltningen i Aust-Agder 2009

Rapport om hjortevilt og trafikk(6mb)

Bilete og informasjon frå tannanalysar.

Dødligheit blandt merka elg på Vegårshei. frå Helge Sines.

Hjort og hjortejakt på Vegårshei frå Helge Sines

Her er data frå elgjakta 2008 på Vegårshei.

For å følga linkar klikkar du på linken (han er oftast blå, understreka og musepekaren endrar seg til ei hand med pekefingeren rett fram).

For å komma tilbake til den sida du starta på klikkar du på pila som pekar til venstre, oppe til venstre.

Det vert mykje meir stoff frå Viltlaget, Vegårshei kommune og anna jaktstoff. Dersom du har bilete frå natur eller jakt eller rapportar frå jaktturar tek me etter kvart i mot det. Dersom det er linkar til andre internettsider med jaktstoff, utstyr eller anna du vil ha med så kan du etter kvart tipsa oss om det.

All informasjon og kommunikasjon frå viltlaget vil foregå elektronisk. Alle dokument, spørsmål og høyringar vert lagd ut på Viltlaget si heimeside. E-postar vert send til e-postkontaktane som då skal senda dette vidare, slik at det er viktig at DU har gitt di e-postadresse til jaktlaget ditt sin e-poskontakt. Følg også ofte med på Viltlaget si heimeside.

Gaupejakta har starta. Aust-Agder er sone 2
Informasjon om gaupejakta 2009  Så også Fylkesmannen

Tilskudd til viltfremmende tiltak:
Minner om det årlige fristen 31. mars for å søke det kommunale viltfondet om tilskudd til viltfremmende tiltak. Viltforum (Viltnemnd + Viltlag, Skogeierlag og JFF) vil gi råd til bruken av fondet før vedtak fattes i Viltnemnda.
       Jeg regner med saltsteinsordningen og tilskudd til etablering av viltåkre fortsetter. Men dere står naturligvis fritt til å søke om støtte til de tiltak dere måtte ønske.
Mvh.
Helge Sines
Skogbrukssjef

Denne rådyrjakta nærmar seg slutten. Me minner om at felte rådyr skjemet  skal vera innsend/levert til:
Bjørn Saga
4985 Vegårshei

innan 3. januar (2009) Det skjemaet du treng er følgande:
Felte Rådyr

Hjortelusflua sprer seg. Meir informasjon her og på denne nettstaden: www.flattogflue.no. På www.flattogflue.no kan du også rapportera funn.

Referat frå jaktleiarmøtet i Vegårshei Viltlag

Brev frå Helge Sines om bestilling av rådyrfor samt referat frå møte i prosjektgruppa.

Lauve-Nes-Rugnes Jaktlag

Her er viktig brev frå Helge Sines om ettersøkshund til rådyrjakt.  Link til ettersøkshundregisteret. Link til avtaleskjema.

Her er informasjon frå Helge Sines om Jaktleiarmøtet, utvida hjortejakt og elgmerkingsprosjektet. På sida ligg det også link til rapportskjemaet.

Viktig informasjon frå Helge Sines om prosjektet Vinterforing av rådyr

Her kan du registrera deg for lisensjakt bjørn ulv etc

Viktig om mårhund. Ligg under forsking/rovdyr

Referat årsmøtet i Vegårshei Viltlag 2008
 

Les dette om epost-kontakt!!

Eiga side for Vegårshei Viltnemnd

 
Elgens områdebruk Vegårshei og omegn. Rapporten er her


Brev saltsteinar 2008 og fellingsavgift frå Helge Sines

Her er rapporten om elgjakta 2007 og elgforvaltning i Aust- Agder 2008.
Mest om Vegårshei er på side 72 - 75.
Rapporten ligg under Jaktinformasjon frå Vegårshei kommune.
Brev frå Fylkesmanne i Aust-Agder om rapporten.
Anbefalingar frå Fellesmøtet ang elgforvaltning
Elgforedraget frå Fellesmøtet
Foredrag om elgjakt, avl og slaktevekter. Plansjar laga av Mauland           Alt dette ligg på sida Fylkesmannen