Til startsida

 

Viltlag.no

Vegårshei Viltlag heimeside

Dette er den nasjonale hjemmesiden til nettstedet www.viltlag.no

Internett-portalen viltlag.no og underportaler som f eks vegarshei.viltlag.no (for Vegårshei) vil henvende seg til jegere og medlemmer i jaktlagene som sogner til de respektive viltlagene. Vi vil bygge et lite nettsamfunn for brukerne med en rekke nyttetjenester og informasjon.

Prosjektet kombinerer natur- og fritidsopplevelse, bygdeturisme, natur og miljøvern, samt effektivisering av naturforvaltningen.

Konseptet kan ”eksporteres videre" til andre viltlag og kommuner.

Klikk på linkar over for informasjon.

   

                                    

Redaktør:                                             Teknisk ansvarleg:

Endre Røynstrand                                   Niels Garmann-Johnsen

                                   Kontakt oss